cégnév változás

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy februártól mindkét cégünk neve megváltozik:

  • az S&T Consulting Hungary Kft. új neve Kontron Hungary Kft.
  • az S&T Services Hungary Kft. új neve pedig Kontron Operations Hungary Kft.

A cégek jogi személyisége változatlan marad, csak névváltozás történik.

A névváltás oka, hogy az S&T AG, vállalatunk száz százalékos tulajdonosa Kontron AG-re változtatta a nevét. Ami nem változik, hogy a vállalatcsoport továbbra is minőségi, értékteremtő, partnereink fejlődését elősegítő szolgáltatásokat nyújt hazai és nemzetközi partnereinek, immár egységesen Kontron név alatt.

A jövőben változatlanul partnereink rendelkezésére állunk, hogy megvalósítsuk széleskörű IT szolgáltatási igényeiket az IT hálózatépítéstől, a biztonsági megoldásokon át a vállalatirányítási rendszerek bevezetéséig, vagy akár fejlett digitalizációs megoldások kialakításáig. A cégcsoport stratégiája alapján külföldi tagvállalataink tudására is nagy mértékben támaszkodhatunk a legújabb IoT és digitalizációs trendekkel kapcsolatban. Erőinket egyesítve fejlődünk tovább.

Magyarországi tagvállalatunk, új nevén a Kontron Hungary a nemzetközi vállalatcsoport egyik legprosperálóbb tagja, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy öt év alatt megduplázta az árbevételét, amely már 32 milliárd forint felett jár, és Magyarországon a 3. legnagyobb rendszerintegrátornak számít (forrás: BBJ Book of List). A Kontron AG éppen ezért további forrásokat biztosít a hazai leányvállalatoknak, hogy még magasabb színvonalon segíthessék az ügyfeleiket.

Korábbi cégadataink:
Rövid név
S&T Consulting Hungary Kft.
Székhely
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám
13-09-119660
Adószám
11779177-2-44

Rövid név
S&T Services Kft.
Székhely
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám
13-09-190211
Adószám
23569810-2-13

Cégadataink 2023. február 1-től:
Rövid név
Kontron Hungary Kft.
Székhely
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám
13-09-119660
Adószám
11779177-2-44

Rövid név
Kontron Operations Hungary Kft.
Székhely
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám
13-09-190211
Adószám
23569810-2-13

Kérjük, a jelzett névváltozásokat szükség esetén állítsa át a rendszereiben. Kérdés esetén forduljon a kapcsolattartójához, vagy keressen minket az kontron@kontron.hu e-mail címen, illetve 2023. február 1-jétól az kontron@kontron.hu e-mail címet is használhatja.

Mivel a jogi személyiség nem változik, ezért a cégnév változása nincs hatással a társaság meglévő szerződéseire. Korábban megkötött szerződéseink, általános szerződési feltételeink, valamint az értékesítési és szállítási feltételeink változatlanok maradnak.

Ügyfeleink 2023-ban is a megszokott, magas minőséget és szolgáltatási színvonalat várhatják el tőlünk, továbbá gyártó partnereinkben sem történik változás.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztató levelünket,

a további sikeres együttműködés reményében üdvözli:

Szabó Péter, a Kontron Hungary Kft. (február 1-től Kontron Hungary Kft.) ügyvezető igazgatója

Dear Partner!

Please be informed that from February both of our companies will change their names:

  • S&T Consulting Hungary Ltd. will be renamed to Kontron Hungary Ltd.
  • S&T Services Hungary Ltd. will be renamed to Kontron Operations Hungary Ltd.

The legal personality of the companies will remain unchanged, only the name change will take place.

 

The reason for the name change is that S&T AG, the 100% owner of our company, has changed its name to Kontron AG. What remains unchanged is that the group will continue to provide high-quality, value-creating services to our domestic and international partners, now under the unified name Kontron .

 

In the future, we will continue to be at our partners’ disposal to meet their wide range of IT service needs, from IT networking and security solutions to the implementation of enterprise management systems and even advanced digitalisation solutions. Based on the Group’s strategy, we can also rely heavily on the knowledge of our foreign member companies on the latest IoT and digitalisation trends. We will continue to develop by joining forces.

 

Our Hungarian subsidiary, now renamed Kontron Hungary, is one of the most promising member of the international group, as proven by the fact that it has doubled its turnover in five years to over HUF 32 billion and is the 3rd largest systems integrator in Hungary (source: BBJ Book of List). Kontron AG is therefore providing additional resources to its Hungarian subsidiaries to help them support their customers at an even higher level.

Our previous company data:
Short name
S&T Consulting Hungary Ltd.
Registered office
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Company registration number
13-09-119660
Tax number
11779177-2-44
EU tax number
HU11779177

Short name
S&T Services Kft.
Registered office
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Company registration number
13-09-190211
Tax number
23569810-2-13
EU tax number
HU23569810

Our company data from 1 February 2023:
Short name
Kontron Hungary Ltd.
Registered office
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Company registration number
13-09-119660
Tax number
11779177-2-44
EU tax number
HU11779177

Short name
Kontron Operations Hungary Ltd.
Registered office
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Company registration number
13-09-190211
Tax number
23569810-2-13
EU tax number
HU23569810

Please adjust the indicated name changes in your systems if necessary. If you have any questions, please contact your contact person or contact us at kontron@kontron.hu or, from the 1st of February 2023, you can also use kontron@kontron.hu.

As the legal personality will not change, the change of company name will not affect the existing contracts of the company. Our previously concluded contracts, general terms and conditions, as well as our terms and conditions of sales and delivery will remain unchanged.

In 2023, our customers can expect the same high quality and service level as before, and there will be no change in our manufacturing partners.

Thank you for reading our information letter, we look forward to continuing our successful cooperation.

Best regards,

Péter Szabó, Managing Director of Kontron Hungary Ltd. (from the 1st of February Kontron Hungary Ltd.)

Scroll to Top